Co je to Hodinový ředitel?

Jedinečná služba pro majitele malých a středních podniků, kterou, pokud je nám známo, nikdo jiný než Tailor Services nenabízí.

Jsme přesvědčeni, že všechny malé a střední podniky se potýkají se stejným problémem. V jednom okamžiku narazí na strop svých možností. Aby se mohly dále rozvíjet, už jim nestačí jen nadšení, charisma a elán zakladatele, ale nutně potřebují profesionálního manažera. Ale toho si většinou vzhledem ke své velikosti (a k ceně takových lidí) nemohou dovolit.

Proto přinášíme možnost "zapůjčit si" zkušeného ředitele jen třeba na pár hodin v měsíci. To už se dá zaplatit. A přínosy jsou obrovské.

Jak mi hodinový ředitel pomůže?

Krátká odpověď: Pomůže vám pochopit, v čem má vaše firma největší problém, najít k němu řešení a vyřešit ho. A to celé dokola znovu a znovu tak dlouho, až nezůstane žádný problém, který by stál za vyřešení.

Delší odpověď: služba Hodinový ředitel spočívá v kombinaci poradenství, koučování, mentoringu, školení, ale i výkonného managementu, řízení projektů, ekonomického řízení, controllingu a dalších disciplín podle toho, která se zrovna na daný problém nebo jeho část nejlépe hodí.

Na rozdíl od čistého koučování, které říká "na řešení si přijdete sami, my vám s tím pomůžeme vhodnými otázkami", nabízí hodinový ředitel nejen odpověď na otázku: "Co je potřeba udělat?", ale i na tu, která hned po ní vždy navazuje: "Jak se to má udělat?". Zná totiž potřebné techniky, postupy i nástroje a umí zvolit ty správné, nebo navrhnout nové. A dokonce si ví rady i se třetí otázkou: "Kdo to udělá?", protože pokud nemáte člověka v potřebné odbornosti (například projektového manažera nebo procesního analytika), tak vám buď vychová vhodného člověka z lidí, které máte, nebo vám na to někoho umí doporučit zvenčí.

Ze zkušenosti víme, že podnikatelé a manažeři velmi ocení i naše individuální a firemní mikrokurzy. Ty pomohou rychle doplnit základní znalosti v několika klíčových disciplínách:

 • Základy ekonomiky pro ne-ekonomy
 • Struktura a organizace firmy
 • Procesní řízení
 • Projektové řízení
 • Řízení obchodu
Všechny tyto mikrokurzy lze zvládnout v rozsahu pár hodin a způsobí krom zásadní změny chápání problematiky řízení podniku i výrazné zlepšení a sjednocení komunikace ve firmě. Výhodou našich mikrokurzů je to, že jsou založeny nikoli na abstraktních teoriích, ale na praktických mnohaletých zkušenostech s podnikáním a managementem.

Jak "to" probíhá?

Spolupráce s Hodinovým ředitelem probíhá ve čtyřech krocích.

Krok č. 1 - první hodina zdarma

Pozvěte Hodinového ředitele třeba na dobrou kávu a zkuste mu během jedné hodiny popsat svou firmu a vysvětlit, co vás trápí. Na konci této hodiny vám Hodinový ředitel buď na rovinu řekne, že vám neumí pomoci, anebo vám přímo na místě navrhne postup řešení.

Krok č. 2 - uzavření dohody

Budete-li s navrženým postupem souhlasit, sejdete se spolu ještě jednou a dohodnete si konkrétní podmínky - kolik času chcete, aby pro vás Hodinový ředitel odpracoval, jaké chcete z jeho práce konkrétní výstupy, na základě kterých poznáte, že splnil svou misi, a že jste ochotni mu zaplatit, v jakém časovém horizontu chcete ty výstupy mít hotové atd. Z této schůzky vznikne srozumitelná písemná dohoda - zadání. Pak začne Hodinový ředitel pracovat na vyřešení problému. Měli byste s tím seznámit lidi ve své firmě, aby nebyli překvapení, kdo se jim to tam potuluje, kouká jim pod pokličku, radí a nařizuje různé věci, jako by mu to tam patřilo.

Krok č. 3 - řešení problému

V průběhu práce musíte být Hodinovému řediteli často k dispozici, protože s vámi bude určitě chtít komunikovat. Když nebudete dostupní, budete sebe i jeho zdržovat, a to se vám může zbytečně prodražit. Hodinový ředitel vám bude chtít hlásit, jak práce postupuje, co nového zjistil, bude se ptát na věci, které jste si zatím nevysvětlili, navrhovat různá rozhodnutí a opatření, a vůbec vás bude udržovat "v obraze", takže budete mít svou firmu stále pod kontrolou.

Krok č. 4 - odevzdání výsledku

Na konci práce vám Hodinový ředitel odevzdá to, co jste si dohodli. Potvrdíte mu, že jste dostali to, co jste si objednali, a on vám pošle fakturu. Pak bude čekat, až ho budete zase potřebovat.

Kolik stojí Hodinový ředitel?

To si řekneme osobně. Věříme, že je to tak málo, aby si to každá firma mohla dovolit, a tak hodně, aby si na druhou stranu každý dobře rozmyslel, jak Hodinového ředitele využije nejúčelněji...

Mohu si udělat nějakou přípravu a ušetřit tak čas a náklady?

Jistě, to bude vítané. Hodinový ředitel má práce spoustu, takže jakékoli zjednodušení ocení. V úvodu spolupráce mu nejvíc pomůže, když mu předvedete "mapu" své firmy. Ta může obsahovat například:

 • Jeden odstavec o tom, co máte za firmu, jaké je její poslání, co dělá, pro koho to dělá a jak to dělá.
 • V pár bodech stručnou historii firmy a jaké s ní máte plány do budoucnosti.
 • Organizační strukturu (kdo kam patří, kdo koho řídí atd.), klidně i s popisy pracovních pozic. Hodí se označit v ní důležité lidi (a proč jsou pro vás důležití).
 • Seznam klíčových procesů ve firmě (to jsou ty, které přinášejí peníze) - jak probíhají, jaké mají vstupy a výstupy, jaké role se jich účastní, jaké případně informační systémy využívají.
 • Seznam produktů firmy (co prodáváte) se stručným popisem, o co se jedná.
 • Seznam právě probíhajících rozvojových aktivit, pokud nějaké podnikáte. Proč existují, co mají za cíl.
 • Popis problému, který chcete, aby Hodinový ředitel vyřešil. Ten by měl obsahovat:
  • Fakta - objektivní skutečnosti, které popisují rámec problému.
  • Problém - to, co je v aktuální realitě pro vás nežádoucí, a co to způsobuje.
  • Cílový stav - jak si představujete, že to bude vypadat, když problém přestane existovat.

Pokud takové informace nemáte zpracované, nebo je dokonce ani neznáte, nevadí. Obejdete se i bez nich. Hodinový ředitel se na ně na první schůzce vyptá.

A kdo konkrétně přijde, když projevím zájem?

Náš Hodinový ředitel se jmenuje Jan Krejčí. Je to člověk s dvaceti lety zkušeností z malých a středních firem, který má za sebou úspěšnou ředitelskou praxi v jednotlivých firmách i jako generální ředitel skupiny třinácti společností. Vyzkoušel si na vlastní kůži, co obnáší být jednatelem firmy i předsedou představenstva akciové společnosti. Je spoluvlastníkem Tailor Services, takže dokáže pochopit uvažování a potřeby majitele firmy. Má za sebou spoustu hodin koučování a mentoringu ředitelů, procesní analýzy, projektového řízení, řízení obchodu, řízení ekonomiky, řízení IT, práce s lidmi, školení a poradenství. Lidé ho mají rádi, věří mu a jsou ochotni ho následovat, protože si uvědomují jeho odbornost i to, že se na něj mohou vždy spolehnout. A ke všemu je to fajn chlap...

Zaujali jsme vás?

Pozvěte si Hodinového ředitele na první konzultaci zdarma!